25/06/2010

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ: "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ: "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ;" -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ: "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ;" - "Τό «ελληνικόν» ήταν «όμαιμον (όμοιο αίμα), ομόγλωσσον (όμοια γλώσσα), ομόθρησκον (όμοια θρησκεία), ομότροπον (όμοιοι τρόποι)»"http://lykourgos.pa-sy-a.gr/2010/02/11/00-00/pa-sy-a_lykourgos_2010-02-11_00-00.htm