25/06/2010

ΠΕΡΙ ΤΩΝ "ΑΣΩΤΩΝ ΥΙΩΝ"

Ἡ «χριστιανικὴ μετάνοια» εἶναι ἡ αἰτία για τα χειρότερα δεινά που μαστίζουν τὸν πλανήτη μας ἀπό τη στιγμὴ που αὐτὸς ἐξεχριστιανἰσθη (ἐκχριστιανίστηκε).Ὁ Χριστός ἐδίδασκε ὅτι ὅποιος, κάποια στιγμή στον βίο του, μετανοἠσῃ εἰλικρινά καί μεταλάβῃ τό θεῖο ἐντός του, παραγράφονται τα μέχρι τότε ἁμαρτήματά του. Ὅποιος μετανοήσῃ πριν τό θάνατο, πηγαίνει τελικῶς στον Παράδεισο, στην ἀγκαλιά τοῦ πατέρα του, του Ἰαχβέ.Δῆλα δῇ ἂς ζοῦσε κάποιος βίο βουτηγμένο στην Ὕβρι καί την ἀνομία, ἂν μετανοοῦσε εἰλικρινά την τελευταῖα στιγμή πριν τα τινάξῃ, παραγραφόντουσαν τα ἐγκλήματά του καί ἐθεωρεῖτο πιστός καί καλός χριστιανούλης. Δεν εἶναι ἔτσι ὅμως τα πράγματα. Ὁ φυσικός νόμος εἶναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ καί ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. Ἡ ἀνωτέρω χριστιανική διδασκαλία ἀντίκειται στόν φυσικό νόμο καί ὑποθάλπει τό ἔγκλημα. Ὑπ' ὄψιν ὅτι ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ. Ἡ αἰτία εἶναι ἀκριβῶς αὐτή. Ὁ χριστιανός λέει «ὅσα “παραστρατήματα” και να κάνω, στο τέλος θα μετανοήσω καὶ καθάρισα». Πρό Χριστοῦ, ὁ κόσμος βρισκόταν σε ἁρμονία με τον Φυσικό Νόμο καί τό ἔγκλημα δεν γινόταν τόσο εὔκολα.Ὥς προὐλέχθη, ὁ Νόμος εἶναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ. Ὅ,τι πράττῃ κανεῖς, συμψηφίζεται στὴν ὁλικὴ συνεισφορὰ του στὴν ἀνέλιξι-ἐξέλιξι τοῦ Κόσμου καὶ ΔΕΝ παραγράφεται. Με ἁπλά λόγια, ἅν περάσῃς τή μισὴ ζωή σου πράττοντας ὑβριστικές πράξεις, καί την ὑπόλοιπη μισή ζώντας σύμφωνα με φυσικούς Νόμους, τό τελικό ἀποτέλεσμα θα εἶναι "μηδέν", ἤτοι θα εἶναι σαν να μην ἔχῃς βλάψει καθόλου, ἀλλ' οὖτε καί να ἔχῃς συνεισφέρει στο Περιβάλλον (οὐδέτερο αἰθερικό πεδίο). Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φρόντιζαν κάθε δευτερόλεπτο στον βίο τους να μὴν χάνουν το μέτρο καί να μην ὑβρίζουν. Οἱ χριστιανοί καί λοιποί μεταγενέστεροι δεν εἶχαν τέτοια "κολλήματα", ἀφοῦ ὅτι καί να ἔκαναν, ὑπῆρχε τὸ συγχωροχάρτι. Ὁ Χριστός κατά τόν βίον του, ἔδειξε περισσώτερο ἐνδιαφέρον καί ἠσχολήθη ποιό πολύ με τούς ἐγκληματίες, τούς φονιάδες, τίς πόρνες (δόξα τῷ …Ἰαχβὲ ἀπό αὐτές βρίθουν αἱ 2 Διαθῆκαι), τούς πτωχούς τῷ πνεύματι καί γενικῶς με τα καθιζήματα τῆς κοινωνίας, παρά με τούς ἐνάρετους.Συγκρίνεται ἡ ἀνωτέρω διαστροφὴ καί ἀνωμαλία με τό μεγαλεῖο τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὅπου στόχος ᾗτο συνεχῶς ἡ ἐξύψωσις πρός το Θεῖον; Στὴν Ἑλλάδα ἀντημείβεντο οἱ Ἐνάρετοι, ἐν ῷ στο Ἰσραῆλ τοῦ …ταπεινούλη Χριστούλη οἱ κακοῦργοι καί οἱ πόρνες.Θυμηθῇτε τήν "Παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ", ποὺ ἐδιδάχθημεν στο Δημοτικό. «Μόλις ἐπέστρεψε» λέει «ὁ ἄσωτος, ὁ πατέρας του, ἀπ'τη χαρά του, ἔσφαξε τό καλλίτερο ζῷο που το φύλαγε χρόνια, καί ὁ ἄλλος υἱός, ὁ συνετός, πού ἦταν πάντα στό πλευρό τοῦ πατέρα του καί ζοῦσε ἔντιμα, τοῦ παραπονέθηκε λέγοντας ὅτι "τόσα χρόνια για μένα δεν ἔχεις σφάξει τίποτα", ἐνῷ ὁ πατέρας του ἀπήντησε ὅτι "γιε μου ἐσύ εἶσαι πάντα στην καρδιά μου, εἶσαι ἐδῶ κάθε μέρα καί δεν χρειάζεται να σφάξω ἐν ῲ ὁ ἄσωτος εἶναι ὁ ἁμαρτωλός που γύρισε"» κλπ. Ἀντιλαμβάνεσθε γιά τί πνευματικὴ κακοποίησι μιλᾶμε; Με αὐτὴν τὴν ἀπαράδεκτη παραβολή μεγαλώνουν ὅλα τα "χριστιανόπουλα".Ἡ "ἄφεσις ἁμαρτιῶν" εἶναι μιά ἀνυπόστατος φαιδρότης. Εἶναι γεγονός ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς χριστιανικῆς ΑΦΕΣΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ, τό ἔγκλημα στην Γή φούντωσε ἀπό την ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί ἐντεῦθεν. Χωρὶς τὸν Χριστό, ὁ κάθε ἄνθρωπος θα ἦταν ἀνώτερος καί πιό ἐνάρετος, καί ὄχι "πτωχός τῲ πνεύματι" ἀλλὰ "πλούσιος τῷ πνεύματι".

Δορυκλείδας

katoptron@hotmail.com