22/05/2012

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ MONSANTO ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ